You are not logged in.

Search results

Search results 1-20 of 172.

Thursday, November 2nd 2023, 10:48am

Author: LazyBird

14.0.01.66

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Artık diğer oyunculara gönderilen ek ve altın içeren postalar 1 dakikaya kadar gecikmeyle teslim edilebilecek.Kıdemli rütbeler için alınan bonusların tanımı netleştirilmiştir.Gaur'un "Statik Siper" becerisinden yeniden kalkan kazanmayı engelleyen "Karaya Oturma" etkisinin, binekten inerken oyunculardan ...

Thursday, November 2nd 2023, 10:46am

Author: LazyBird

14.0.01.66

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Post an andere Spieler mit Anhängen und Gold können nun mit einer Verzögerung von bis zu 1 Minute zugestellt werden.Die Beschreibung der Boni, die man für Veteranenränge erhält, wurde präzisiert.Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Effekt "Erdu...

Thursday, November 2nd 2023, 10:45am

Author: LazyBird

14.0.01.66

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Général Désormais, les lettres avec des pièces jointes et de l'argent envoyées à d'autres joueurs peuvent être livrées avec un délai pouvant aller jusqu'à 1 minute.La description des bonus obtenus pour les rangs de vétéran a été clarifiée.Un bug a été corrigé, où l'effet "Mise à la terre", empêchant de re...

Thursday, November 2nd 2023, 10:43am

Author: LazyBird

14.0.01.66

Important: The description below does not guarantee the completeness of the changes and fixes in the upcoming updates. Some special names and item names may differ from the in-game translation. General Letters with attachments and money sent to other players can now take up to 1 minute to be delivered.The description of bonuses received for veteran ranks has been clarified.Fixed a bug where the “Grounding” effect, which did not allow re-gaining a shield from Gaur’s “Static Screen” skill, was rem...

Sunday, October 29th 2023, 10:03am

Author: LazyBird

Events: Halloween Mascarade 2023

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Friends! Welcome to the «Halloween Mascarade» entry thread. While this thread is open you can share your festive screenshots here. Let me remind you the contest RULES: ► Your submission must be sent between the 29th October and 19th of November. ► Take a screenshot corresponding to the theme of the «Halloween Mascarade» contest. ► Upload the screenshot to a picture-hosting site of your choice (such as imgur.com) and share the link in this...

Wednesday, October 11th 2023, 9:43am

Author: LazyBird

14.0.01.61

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Sonlandırma efektlerinin çok şeffaf olmasına neden olan bir hata düzeltildiOyun istemcisini dengelemeyi amaçlayan değişiklikler. Dünya Parlayan Ada Kibirli Erfar, Parlayan Ada'nın ele geçirilmesine katılım çağrısında bulunan yeni bir "Hirkalla'nın Fermanı" yayınladı.Parlayan Ada'yı ele geçirmek artık pr...

Wednesday, October 11th 2023, 9:32am

Author: LazyBird

14.0.01.61

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Todesstoßeffekte zu transparent waren.Änderungen, die der Stabilisierung des Spielclients dienen. Die Welt Wandernde Insel Efrar der Angeber hat ein neues "Hirkallas Erlass" eingeführt, das zur Teilnahme an der Übe...

Wednesday, October 11th 2023, 9:20am

Author: LazyBird

14.0.01.61

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Général Correction d'un bug qui rendait les effets de la Fatalité trop transparents.Des modifications visant à stabiliser le fonctionnement du client de jeu ont été apportées. Le monde Allod errant Erfar le Vantard a un nouveau "Décret d'Hirkalla", appelant à la participation à l'assaut de l'Allod errant....

Wednesday, October 11th 2023, 9:16am

Author: LazyBird

14.0.01.61

Important: The description below does not guarantee the completeness of the changes and fixes in the upcoming updates. Some special names and item names may differ from the in-game translation. General Fixed a bug that caused Fatality effects to be too transparent.Changes aimed at stabilizing the game client. World Wandering Island Erfar the Bragger has a new “Hirkalla's Decree”, calling for participation in the assault on the Wandering Island.The assault on the Wandering Island is now on schedu...

Wednesday, September 27th 2023, 10:43am

Author: LazyBird

14.0.01.53

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Kanyalı Mistik ırk yeteneği "Ağır Şüphe" kullanıldıktan sonra karakterin geriye doğru hareket etmesine neden olan bir hata düzeltildi.Hançer Çifti için Silah Görünümü: "Saf Korku" artık doğru modele sahip. Dünya Tropik Ada "Deniz Manzaralı Uçuş" görevi: - Görevi tamamladığınızda ödül olarak artık doğru ...

Wednesday, September 27th 2023, 10:40am

Author: LazyBird

14.0.01.49

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Oyun istemcisinin performansını artırmaya yönelik değişiklikler.Elf ve Ork kadınlarının bineklere ve araçlara binerkenki animasyonları ayarlandı."Sonsuzluk Akımı" Manasiklet renk düzenindeki burun dekoru yerine eklenmiştirFırtına Mührü Gezgin Taşı efektinin müziğinin olmamasıyla ilgili bir sorun düzelti...

Wednesday, September 27th 2023, 10:36am

Author: LazyBird

14.0.01.47

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Dünya Tropik Ada Yeni "Yıldız Yağmuru" aktivitesinin gelişine hazırlık Baskın Maceraları Nihazın Hisarı - Hisar'ın içindeki ışıklandırma sorunu düzeltildi.

Wednesday, September 27th 2023, 10:34am

Author: LazyBird

14.0.01.44

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Sınıflar Karakteri etkileyen olumlu ve olumsuz destek etkileri artık evcil hayvanlarını ve yardımcılarını etkilemiyor.Artık karaktere bir saldırı veya savunma desteği etkisi uygulanırken, aynı süreye sahip etki evcil hayvanlara ve yardımcılara da uygulanacak.Karakter üzerindeki "Hızlanma" etkisinin daha kısa ...

Wednesday, September 27th 2023, 10:33am

Author: LazyBird

14.0.01.41

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Oyun istemcisini dengelemeyi amaçlayan değişiklikler. Ekipman ve Kadim Nesneler Nesnelerin örsünde efsunlanabilen Astralyum Malzemesi sayısı yarıya indirildi (kaynak maliyeti orantılı olarak düşürüldü) Dünya Tropik Ada Sinsi Çiki'den artık deniz kabukları ile zerre takası yapabilirsiniz."Ateşli Dans" ar...

Wednesday, September 27th 2023, 10:28am

Author: LazyBird

14.0.01.53

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass ein Charakter nach dem Einsatz der kanianischen Magier-Rassenfähigkeit "Schwerer Zweifel" rückwärts zu reisen begann.Die Waffenerscheinung "Blankes Grauen" hat jetzt ein korrektes Modell. Die Welt Tropisches Ato...

Wednesday, September 27th 2023, 10:27am

Author: LazyBird

14.0.01.49

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Änderungen zur Verbesserung der Leistung des Spielclients.Die Animationen von Elfen- und Orkfrauen beim Reiten von Reittieren und Fahrzeugen wurden angepasst.Die Bugfigur der Farbschattierung "Verlauf der Ewigkeit" des Schweberads wurde an ihren Platz zurückgebr...

Wednesday, September 27th 2023, 10:24am

Author: LazyBird

14.0.01.47

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Die Welt Tropisches Atoll Vorbereitung auf die Ankunft der neuen Aktivität "Sternenschauer". Raid Abenteuer Nihaz Zitadelle - Ein Problem mit den Lichtverhältnissen in der Zitadelle wurde behoben.

Wednesday, September 27th 2023, 10:23am

Author: LazyBird

14.0.01.44

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Klassen Positive und negative Unterstützungseffekte, die auf einen Charakter wirken, wirken sich nicht mehr auf seine Begleiter aus.Wenn ihr jetzt einen Kampf- oder Verteidigungsunterstützungseffekt auf einen Charakter anwendet, wird der Effekt mit der gleichen Dauer auch...

Wednesday, September 27th 2023, 10:20am

Author: LazyBird

14.0.01.41

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Änderungen, die der Stabilisierung des Spielclients dienen. Ausrüstung und Artefakte Die Anzahl der Astralium-Artefakte, die auf dem Amboss der Artefakte verzaubert werden können, wurde um das 2-fache reduziert (die Ressourcenkosten wurden proportional dazu gese...

Wednesday, September 27th 2023, 10:16am

Author: LazyBird

14.0.01.53

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Général Correction d'un bug à cause duquel le personnage commençait à reculer après avoir utilisé la capacité raciale "Grands doutes" du psionique kanian. L'apparence d'arme "Horreur pure" d'une paire de dagues a désormais le bon modèle Le monde Atoll Tropical Tâche "Vol maritime" : - Le nombre correct de...