You are not logged in.

Search results

Search results 1-20 of 88.

Yesterday, 11:58am

Author: LazyBird

Kan Turnuvası 2023

Arkadaşlar! Sarnaut'ta düzenlenecek olan Kan Turnuvası hazırlıkları başladı! Tekrarlanan görevleri tamamlayarak özel puanlar kazanabilirsiniz. Puanlar kazanmak Kan Turnuvası seviyesini yükseltir ve sizlere çeşitli ödüller kazandırır. Daha fazla detay.

Yesterday, 11:54am

Author: LazyBird

Das Blutturnier 2023

Freunde! Die Vorbereitungen für das Blutturnier in Sarnaut haben begonnen! Ihr könnt spezielle Punkte für das abschließen von wiederholenden Quests erhalten. Das Verdienen von Punkten erhöht die Stufe des Turniers und verleiht Euch verschiedene Preise. Weitere Details.

Yesterday, 11:49am

Author: LazyBird

Tournoi du Sang 2023

Amis ! Les préparatifs pour le Tournoi du Sang a commencé sur Sarnaut ! Vous pouvez gagner des points spéciaux en accomplissant des quêtes répétables. Gagner des points augmente le niveau du tournoi de sang et vous procure divers prix. Plus d'information.

Yesterday, 11:47am

Author: LazyBird

The Blood Tournament 2023

Friends! Preparations for the Blood Tournament have begun in Sarnaut! You can earn special points by completing repeated quests. Earning points increases the Blood Tournament level and gets you various prizes. More details.

Wednesday, May 17th 2023, 10:40am

Author: LazyBird

14.0.00.42

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Sınıflar Şifacı "Koruyucu İşaret" Yeteneği: Yetenek kullanıldığında artık hedefin PVP savaş bayrağı durumunu doğru hesaplıyor. Savaşlar ve Maceralar "Eski Kale Savaşı": "Eski Kale Savaşı" ziyarete açıldı - Yeni bir rastgele savaş türü.

Wednesday, May 17th 2023, 10:38am

Author: LazyBird

14.0.00.40

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Dünya Isa Artık Bodurlar için Gezgin Ailesi'nden yeni kostümler satın alabilirsiniz. Sınıflar Sınıf Gelişim Aşamaları ("Gazi", "Voyvoda", "Tapınak Şovalyeleri Araştırmaları" ve "İblis Himayesi" gibi) artık Kanasusama statüsünün etkinliğini azaltmıyor.Savunma Faktörü artık Kanasusama'nın yaptığı iyileştirmeyi ...

Wednesday, May 17th 2023, 10:36am

Author: LazyBird

14.0.00.37

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Yıl Dönümü Süvari Kanatları karakterlerin iç çamaşırlarını saklamasına neden olan bir hata düzeltildi. Ekipman ve Kadim Nesneler Nefer Ur'un Yeşim Taşı Çubuğu: Bir NPC'den kontrol etkisi elde edilirken PvP Bayrağının kendiliğinden yükselmesine neden olan bir hata düzeltildi. Dünya Eden "Ambrosia Savaşı"...

Wednesday, May 17th 2023, 10:24am

Author: LazyBird

14.0.00.42

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Klassen Heiler Talent "Zeichen des Schutzes": Die Fähigkeit berücksichtigt nun korrekt den Status der Kriegsflagge des Ziels, wenn sie eingesetzt wird. Schlachtfelder und Abenteuer Die "Alte Festung" kann nun besucht werden - ein neues zufälliges Schlachtfeld im Format "K...

Wednesday, May 17th 2023, 10:07am

Author: LazyBird

14.0.00.40

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Die Welt Isa Nun könnt ihr neue Kostüme für Gibblers von der Familie Reise kaufen. Classes Klassenrubine (wie "Veteran", "Kraftmeier", "Lehren des Paladins" und "Ägide des Dämonen") reduzieren nicht mehr die Effizienz von Blutlust. Aspekt der Verteidigung verringert nun d...

Wednesday, May 17th 2023, 10:02am

Author: LazyBird

14.0.00.37

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Flügel der Kavallerie zum Jahrestag die Unterwäsche eines Charakters verdeckten. Ausrüstung und Artefakte Nefer Urs Jadestab: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die PvP-Flagge spontan gehisst wurde, wenn man ...

Wednesday, May 17th 2023, 9:57am

Author: LazyBird

14.0.00.42

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Classes Guérisseur La capacité "Symbole protecteur" : maintenant, la compétence prend correctement en compte l'état de l'étendard de guerre de la cible lors de son utilisation. Batailles et aventures La "Ancienne forteresse" est désormais disponible pour être visitée - une nouvelle bataille aléatoire au f...

Wednesday, May 17th 2023, 9:55am

Author: LazyBird

14.0.00.40

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Le Monde Isa La Famille Voyageur (Skalgard) propose désormais de nouveaux costumes en échange de Gibbleurs. Classes Les rubis de classe (tels que "Vétéran", "Contusionné", "Études de paladin" et "Égide du Démon") ne réduisent plus l'efficacité de la caractéristique "Férocité".L'Aspect de Défense réduit dé...

Wednesday, May 17th 2023, 9:50am

Author: LazyBird

14.0.00.37

Important: La description ci-dessous ne garantit pas l'exhaustivité des changements et correctifs à venir. Certains noms spéciaux et noms d'objets peuvent différer de la traduction dans le jeu. Général Correction d'un bug qui masquait les sous-vêtements du personnage avec les Ailes de cavalerie de l'anniversaire. Équipement et artéfacts Bâton de jade de Nefer Ur : Correction d'un bug qui pouvait entraîner l'activation de l'étendard de guerre lorsqu'un personnage non-joueur était contrôlé. Le Mon...

Wednesday, May 17th 2023, 9:47am

Author: LazyBird

14.0.00.42

Important: The description below does not guarantee the completeness of the changes and fixes in the upcoming updates. Some special names and item names may differ from the in-game translation. Classes Healer Talent "Protective Sign": the ability now correctly recognizes the state of the target's PvP Flag when used. Battles and Adventures The "Old Fortress" became available for visiting - a new random skirmish in the "territory control" format.

Wednesday, May 17th 2023, 9:44am

Author: LazyBird

14.0.00.40

Important: The description below does not guarantee the completeness of the changes and fixes in the upcoming updates. Some special names and item names may differ from the in-game translation. World Isa Now you can purchase new costumes for Gibblers from Traveler Family. Classes Class Rubies (like "Veteran", "Bruiser", "Paladin's Studies" and "Demon Aegis") no longer reduce the efficiency of the Bloodlust stat.Aspect of Defense now reduces the healing done by Bloodlust by 75%.Incoming damage fo...

Wednesday, May 17th 2023, 9:25am

Author: LazyBird

14.0.00.37

Important: The description below does not guarantee the completeness of the changes and fixes in the upcoming updates. Some special names and item names may differ from the in-game translation. General Fixed a bug where the Anniversary Cavalry Wings would hide characters' underwear. Equipment and artifacts Nefer Ur's Jade Rod: Fixed a bug where the PvP Flag was spontaneously raised when gaining control effect from an NPC. World Eden Quest "Battle for Ambrosia": You can now get an additional Astr...

Wednesday, April 26th 2023, 11:13am

Author: LazyBird

14.0.00.30

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Dünya Eden Komutanlar artık yalnızca Servi %35 veya %65 sağlığa ulaştığında ortaya çıkıyor.Komutan yenildiğinde, o anda hizbin kaybetmesi şartıyla, aynı hizbin yeni bir Komutanı ortaya çıkar. (Servi'in sağlığı Çocuklar için %35'in altında veya keşif için %65'in üzerindedir), ancak 5-7 dakikadan daha erken akt...

Wednesday, April 26th 2023, 11:11am

Author: LazyBird

14.0.00.26

Önemli: Aşağıdaki açıklamalar, gelecek güncellemelerdeki değişikliklerin ve düzeltmelerin eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bazı özel adlar ve öğe adları, oyun içi çeviriden farklı olabilir. Genel Müzayedede haftalık olarak alınıp satılan Öz Değiştirici Kuponları (Evolution) ve Evrensel Öz Değiştirici (Smugglers Paradise) sayısı her sınıf için 1'den 5'e çıkarıldı. (artan ürün sayısı bir sonraki müzayededen itibaren satışa sunulacak)Ücretsiz sunucuda Nadir Nesne Dükkanı' ndan satın alınan Öz Değiş...

Wednesday, April 26th 2023, 11:07am

Author: LazyBird

14.0.00.30

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Die Welt Eden Der Kommandant erscheint nun nur noch, wenn der Gesundheitszustand der Zypresse 35% oder 65% erreicht.Wenn der Kommandant besiegt wird, erscheint ein neuer Kommandant der gleichen Fraktion, vorausgesetzt, die Fraktion verliert in diesem Moment ("Zypresse" ha...

Wednesday, April 26th 2023, 11:05am

Author: LazyBird

14.0.00.26

Wichtig: Die folgende Beschreibung garantiert nicht die Vollständigkeit der Änderungen und Korrekturen in den kommenden Updates. Einige spezielle Namen und Gegenstandsbezeichnungen können von der Übersetzung im Spiel abweichen. Allgemein Die Anzahl der wöchentlich in der Auktion gehandelten Kernmorpher-Coupons (Evolution) und Universal-Kernmorpher (Smugglers Paradise) wurde für jede Klasse von 1 auf 5 erhöht (die erhöhte Anzahl von Gegenständen wird ab der nächsten Auktion verfügbar sein).Die Ko...