You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Allods Online Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

61

Wednesday, February 17th 2021, 12:26pm

Update 11.0.01.96.1

Update 11.0.01.96.1



Kahramanlık Maceraları
Laboratuvar 731
  • Elektrogolem:
  • Elektro Halka yeteneğinin, halka ışınına ilk kez dokunan karaktere ölümcül hasar vermesine sebep olan bir sorun giderildi. Artık ölümcül hasar yalnızca "Elektrik Yanığı" etkisine sahip karaktere uygulanıyor.





Önemli: Güncelleme notlarında belirtilen bazı özellikler, Avrupa sunucularına daha sonraki bir tarihte entegre edilebilir veya bazı durumlarda farkılılık gösterebilirler.

62

Wednesday, February 17th 2021, 12:28pm

Update 11.0.01.96.2

Update 11.0.01.96.2



Kahramanlık Maceraları
Laboratuvar 731
  • Deneysel Meldonium etkilerinin süresinin dolmasına rağmen devam etmesine sebep olan bir sorun giderildi.
  • Büyü kullanan bir dizi NPC üzerindeki zorla hareket etkilerinin, daha fazla aktiviteyi durdurmalarına neden olabileceği bir hata düzeltildi.
  • Negus Gangren: Ölümcül Boşalma yeteneğinin düzgün çalışmamasına ve tüm grubun ölümüne sebep olmasına yol açan bir sorun giderildi.
  • Elektrogolem: "Elektro-halka" yeteneğinin mekaniğinde ek stabilizasyon yapıldı.






Önemli: Güncelleme notlarında belirtilen bazı özellikler, Avrupa sunucularına daha sonraki bir tarihte entegre edilebilir veya bazı durumlarda farkılılık gösterebilirler.

63

Wednesday, February 17th 2021, 12:29pm

Update 11.0.01.96.3

Update 11.0.01.96.3



Kahramanlık Maceraları
Laboratuvar 731
  • "Deneysel Meldonium" etkisi artık savaş mekaniklerine ve yardakçılara sahip karakterlerde düzgün bir şekilde çalışıyor ve hasar emme etkileriyle etkileşime giriyor.





Önemli: Güncelleme notlarında belirtilen bazı özellikler, Avrupa sunucularına daha sonraki bir tarihte entegre edilebilir veya bazı durumlarda farkılılık gösterebilirler.

Rate this thread