Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Allods Online Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

wcf.global.timeFormatLocalized

[PMB 10.1] PVE DPS Savaşçı

Karakter İsmi: Marley
Birlik: Sexy pirates
Sınıf: Savaşçı /DPS
Server:Evolution (F2P)


Savaşçı sınıfı PVE'ye göre aşırı verimli bir sınıf, her skilinin kritik vurması sebebiyle mobları daha hızlı kesmeye yarıyor, yanınızda destek faktörlü bir ozan varsa vay mobların haline :D . Son güncelleme sonrası savaşçı sınıfı PvP'de diğer sınıflara göre çok fazla işe yaramıyor ek olarak uzaktan saldıran sınıfları neredeyse hiçbir şekilde yakalayamıyor. Fakat en başta dediğim gibi PVE'deki katkısı diğer sınıflara göre ön planda.Karakteristikler

Meleke: 200
Kritik Hasar: 250+
Element Hasarı: 200+
Canlılık: 200
Dikkat:200
Kana Susama:300
Konsantrasyon:100 (karakter setlerini geliştirip hasarımız arttıkça konsantrasyon karakteristiğini arttırabilirsiniz.

Ekipman: Demir zırh seti, çift ellik silah(muşta, kılıç, balta vs)

tekli hedefe yapmanız gereken kombolar
(kombo ardından mob düşmediyse Doğrama, ardından tekrardan aynı komboya devam edebilirsiniz)


çoklu hedefe yapmanız gereken kombolar

Not:Mobların zorluğuna göre Tımarhane kullanılabilir, eğer çok fazla güçlü mob var ise Kanlı Hasat ardından Çılgın basılıp Tımarhane kullanılabilir. Bir yandan (kana susama) canınız dolarken diğer yandan çok yüksek hasar verebilirsiniz.

20 seviye30 seviye40 seviye

Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »onepercenter« (wcf.global.shortTimeFormatLocalized)


2

wcf.global.timeFormatLocalized

Zamanım oldukça editleyeceğim. Sadece bir kalıp.

Ähnliche Themen

Verwendete Tags

Marley Talent

Thema bewerten