Daha fazla detay
Mahfazaları açarak aşağıdaki değerleri elde edebilirsiniz:Modern Reaktör Parçası

Bu parçalardan 1.000 tanesi birleştirilerek bir savaş aracı için modern reaktör elde edilebilir.

Teknisyenin Mahfazasından çıkan bir indirim modern reaktör birleştirmek için gerekli parça sayısını 500'e düşürür.


Modern Hortlak Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Gürültü Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Örümcek Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Manasiklet Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Dev Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Lord'un Tahtı Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.

Modern Lordun Himayesi Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Modern Zırhlı Karmola Reaktörü için indirim

5% / 10% / 20% / 30% / 50%

Evrensel indirimin parçaları ile değiştirilebilir.


Teknisyenin Mahfazasından çıkan bir indirim modern reaktör birleştirmek için gerekli parça sayısını 500'edüşürür. İndirimler toplamda en fazla %50 olacak şekilde birleştirilebilir.
Bunun dışında şunları da bulabilirsiniz:


Renk Düzeni Parçası

İşgal Kabuğun için rastgele bir renk düzeni almak için 100 parça birleştir.


Teknisyenin Işıyan Mahfazası

Bonus Mahfazalar

Discord