prize fund
Dünya

The world

Dünya

Binlerce yıl önce Sarnaut yeşermekte olan bir gezegendi. Üzerinde yaşayanlar zanaatlar geliştirdi, toprakları işledi ve savaşlar çıkardı; diğer bir değişle sıradan bir hayat sürdüler. Fakat Büyük Tufan, gezegeni adalara bölüp dünyayı sonsuza kadar değiştirdi.

Tufan'dan önce farklı ırkların yaşadığı ve farklı ülkelere bölünmüş olan çok sayıda kıta bulunmaktaydı. En büyüğü ve en kalabalık olanın adı Youl'du. Coğrafi olarak hem güney hem de kuzey yarımkürede yer alıyordu, içerisinde mümkün olan tüm iklim türleri mevcuttu. İnsan medeniyeti burada can buldu. Cun kabilesi ilk insan ülkelerinden birini kurdu. İmparatorlukları birçok yüzyıl boyunca sürdü ta ki kadim bir Lanet tarafından yok edilinceye kadar. Uzun bir süre boyunca tarihçiler Cunlar'ın akıbeti konusunda tartışmışlardır ve şimdilerde bile "Tarihçi'nın Vahyi" (Son Cun) yayınlandığı zaman hiç kimse onların ortadan kayboluşunun iblislerle olan ilişkisine gerçekten inanmamıştır...

Discord